Umývačka, ktorá skutočne umýva

Sme distribútorom aj prevádzkovateľom vlastných samoobslužných umývačiek v Českej a Slovenskej republike. Zákazníci, ktorí sa rozhodli pre nás, oceňujú predovšetkým naše praktické skúsenosti s prevádzkou. Nezáväzne nás kontaktujte.

Umývačka, ktorá skutočne umýva

Sme distribútorom aj prevádzkovateľom vlastných samoobslužných umývačiek v Českej a Slovenskej republike. Zákazníci, ktorí sa rozhodli pre nás, oceňujú predovšetkým naše praktické skúsenosti s prevádzkou. Nezáväzne nás kontaktujte.

Ako postupovať?

Sprievodca jednotlivými krokmi k výstavbe umývačky:1. Vhodný pozemok
• umiestnenie pozemku v lokalite s veľkým pohybom vozidiel, napr. v blízkosti sídlisk,
obchodných centier atď.
• mestá nad 5 000 obyvateľov
• dobrá dopravná dostupnosť pozemku
• dobrá viditeľnosť z komunikácie


2. Veľkosť pozemku - vo väzbe na počet umývacích boxov od 300 - 800m2.

 

3. Územne plánovacie informácie - pred podpisom nájomnej či kúpnej zmluvy je nutné si vyžiadať územne plánovaciu informáciu na vybraný pozemok a požiadať o stanoviská dotyčných orgánov a prevádzkovateľov inženierských sietí.


4. Samoobslužnú umývačku je možné realizovať na vlastnom nebo prenajatom pozemku. Kúpnu či nájmomnú zmluvau odporúčame uzatvoriť s nadobudnutím účinnosti po získaní územného rozhodnutia a nájemnú zmluvu uzatvoriť na čo najdlhšiu dobu, min. 10 rokov.


5. Vašemu projektantovi poskytneme komplexnú dokumentáciu k spodnej stavbe a vrchnej konštrukcií (možnosť výberu konštrukcie podľa ponuky) vrátane poradenstva pri projekčnej činnosti.


6. Stavebné práce trvajú cca 1–2 mesiace
podľa rozsahu a vzdialenosti inženierskych sietí.
Rozsah týchto prác zahŕňa zhotovenie betónovej dosky,
prívodu elektriny, plynu (podľa dostupnosti),
vody a kanalizácie vrátane uvedenia umývačky do prevádzky.


7. Kolaudáciu stavby umývačky- robí miestny stavebný úrad.
Po vydání kolaudačného rozhodnutia je možné zahájiť prevádzku umývačky.
Ku kolaudácií vám dodáme potrebnú
dokumentáciu a vykonáme zaškolenie obsluhy.

 

 

 
 

Máte nejaké ďalšie otázky?

Neváhajte nás kontaktovať!